DAG GIMLE

MALERIER UTEN TITTEL

Maleriene er abstrakte og preget av klare, sterke farver. Selv om
figurene kan gi assosiasjoner til gjenkjennelige former er de ikke
relatert til noen fortelling.
HJEM
CV
BILDER
KONTAKT
ATELIER